CZ UA
Prodej jízdenek FLORENC
+420 221 895 615
+420 221 895 614
+420 777 719 524

SLEVY / PODMÍNKY PŘEPRAVY

Slevy

● Děti od 0 do 4 let, sleva 80 %
● Děti od 5 do 12 let, sleva 50 %
● Studenti do 25 let sleva 10 %
● Senioři nad 60 let, sleva 10 %

● sleva na zpáteční jízdenku 20% při zakoupení na pokladnách společnosti
Musil Tour v ČR, nebo přímo při zakoupení v autobusu společnosti

● sedmá jízda zdarma při předložení šesti platných
jízdenek na jméno cestujícího po dobu tří letPovinnosti cestujících:

● Za cestovní doklady a jejich platnost si ručí cestující!!!
● Cestující musí dodržovat celní a jiné předpisy zemí, kterými je linka vedena.
● Pokud cestující z důvodu porušení těchto předpisů nemůže nastoupit k jízdě nebo její části dle času v jízdním řádě, bude z přepravy vyloučen bez nároku na vrácení jízdného.


Práva přepravce:

● Přepravce může vyloučit z přepravy osoby znečištěné, podnapilé nebo jinak ohrožující či omezující ostatní cestující!


Storno jízdného:

Stornuje-li cestující cestu a žádá o vrácení ceny jízdného, bude mu zadrženo:

● 15 % částky jízdného, je-li storno provedeno do 48 hodin před hodinou odjezdu
● 50 % částky jízdného, je-li storno provedeno mezi 24 hod
● 100 % částky jízdného, je-li storno provedeno v den odjezdu.


Musil Tour s.r.o.
MUSIL TOUR, spol. s r.o. Křižíkova 344/6,
18600 Praha, Karlín
IČ: 44794363

Prodej jízdenek FLORENC +420 221 895 615
+420 777 719 524
+420 776 109 386
MUSIL TOUR, spol. s r.o. na Ukrajině
+38 098 361 90 98
+38 098 082 31 92
Vedení společnosti
Musil Robert
+420 777 719 524
Ing. Kleban Ruslan
+420 777 719 524
Kontakty
Autobus č.1 CZ +420 773 094 548
PL +48 576 353 785
UA +38 067 870 30 42
Autobus č.2 CZ +420 774 078 143
PL +48 576 353 784
UA +38 097 061 48 34
Autobus č.3 CZ +420 773 675 986
PL +48 576 353 786
UA +38 068 931 59 81

Autobus č.4 CZ +420 775 413 278
PL +48 576 353 781
UA +38 068 303 32 21

Autobus č.5 CZ +420 773 919 712
PL +48 576 353 782
UA +38 068 271 40 80